March 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • Vijya Ekadashi Fast
 • Sabha Yajman - Atulb…
3
4
 • Maha Shivratri Fast
 • Labour Day (Western …
5
6
 • Darsha Amavasya
7
8
9
 • Sabha Yajman - Rajes…
 • Thakarthali & Ma…
10
 • Vinayaki Choth
11
 • Labour Day (Victoria…
 • Eight Hours Day (Tas…
 • Adelaide Cup (South …
12
13
14
 • Durgashtmi
15
 • Shree Hari Jayanti
16
 • Ghanshyam Maharaj Ya…
 • Shree Ghanshyam Maha…
 • Sabha Yajman - Deepa…
17
 • Amalki Ekadashi Fast
18
19
20
 • Holika Dahan
21
 • Dhuneti
 • Mukutotsav Poonam
 • Shree Narnarayan Dev…
22
23
 • Sabha Yajman - Manoj…
24
25
26
27
28
 • Kalashtmi
29
30
 • Sabha Yajman - Rajes…
 • Ratri sabha
31

Subscribe to our calendar to get updated with local events.
Subscribe for SSTM Events

Subscribe to Hindu calendar to get updated with hindu events.
Subscribe for Hindu Events