September 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Randhan Chadh
 • Sabha Yajman - Kalpe…
2
3
 • Ramanand Swami'…
 • Janmashtmi
4
5
6
 • Aja Ekadashi Fast
7
8
 • Sabha Yajman - Atulb…
9
 • Darsha Amavasya
 • Shiv Poojan Ends
10
11
12
 • Kevda Trij
13
 • Ganesh Choth
14
 • Rushi Panchmi
15
 • Sabha Yajman - Rajes…
16
17
 • Radhashtmi
18
 • Shree Hari Jayanti
19
20
 • Parivartani Ekadashi…
21
 • Vaman Jayanti Fast
22
 • Sabha Yajman - Deepa…
23
24
 • Queen's Birthda…
25
 • Shradh Starts
 • Mukutotsav Poonam
26
27
28
 • AFL Grand Final Frid…
29
 • Sabha Yajman - Manoj…
30

Subscribe to our calendar to get updated with local events.
Subscribe for SSTM Events

Subscribe to Hindu calendar to get updated with hindu events.
Subscribe for Hindu Events