January 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Safala Ekadashi Fast
 • New Year's Day
2
3
4
5
 • Darsha Amavasya
 • Sabha Yajman - Manis…
6
7
8
9
10
 • Vinayaki Choth
11
12
 • Sabha Yajman - Manth…
13
14
 • Makar Sankrati
 • Dhanur Maas Ends
15
 • Shree Hari Jayanti
16
17
 • Putrada Ekadashi Fas…
18
19
 • Sabha Yajman - Dipak…
20
21
 • Maag Snan Starts
 • Mukutotsav Poonam
22
23
24
25
 • Sankasht Choth
26
 • SSTMelbourne Patotsa…
 • Australia Day
 • Sabha Yajman - Kisho…
27
28
 • Kalashtmi
 • Australia Day observ…
29
30
31
 • Shatutila Ekadashi F…

Subscribe to our calendar to get updated with local events.
Subscribe for SSTM Events

Subscribe to Hindu calendar to get updated with hindu events.
Subscribe for Hindu Events