February 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Sabha Yajman - Kisho…
 • Thakarthali & Ma…
2
 • Durgashtmi
3
 • Shree Hari Jayanti
4
5
 • Jaya Ekadashi Fast
6
7
8
 • Sabha Yajman - Atulb…
 • Thakarthali & Ma…
9
 • Maag Snan Ends
 • Mukutotsav Poonam
10
 • Royal Hobart Regatta…
11
12
13
14
15
 • Kalashtmi
 • Sabha Yajman - Kalpe…
16
17
18
19
 • Vijya Ekadashi Fast
20
21
 • Maha Shivratri Fast
22
 • Sabha Yajman - Rajes…
 • Thakarthali & Ma…
23
 • Darsha Amavasya
24
25
26
27
 • Vinayaki Choth
28
29
 • Sabha Yajman - Deepa…
 • Thakarthali & Ma…

Subscribe to our calendar to get updated with local events.
Subscribe for SSTM Events

Subscribe to Hindu calendar to get updated with hindu events.
Subscribe for Hindu Events